LOGIN

Profil


Tento web využívá sílu moderních technologií. Odladěn byl pro Google Chrome a Mozilla Firefox. Poběží i v řadě dalších moderních prohlížečích s plnou implementací standardů. V případě používání prohlížeče, jenž nepodporuje moderní webové standardy plně, např. Internet Explorer, Microsoft Edge, nemůžeme zaručit úplnou funkci webu a jeho korektní zobrazení.

ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Povinnosti spojené s uváděním přenosných a průmyslových baterií a akumulátorů na trh plní naši dodavatelé baterií a akumulátorů prostřednictvím

kolektivních systémů REMA Battery s.r.o. a ECOBAT s.r.o. 

Baterie a akumulátory zabudované do elektrozařízení uváděného na trh v České republice firmou Elektroline a.s. lze po ukončení životnosti odevzdat na místo

zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů (zřízené na základě smlouvy s firmou ECOBAT s.r.o.) přímo na sídle společnosti Elektroline a.s.,

K Ládví 1805/20, Praha 8.

 

REACH informace

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 33 odst. 1: 

Společnost Elektroline informuje, že její výrobky vyráběné z mosazi obsahují olovo (Pb) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostních. 

SCIP čísla jednotlivých oznámení mosazných výrobků do SCIP databáze společnost Elektroline a.s. poskytuje zákazníkům na vyžádání. 

Dále společnost Elektroline informuje, že její elektro výrobky obsahují minimální množství olova (Pb).