Náhradní díly
Seznam náhradních dílů
0  upevnění
0.1  na HEB sloupy
0.2  na kulaté sloupy
0.3  na stěnu
1.  převěsy
1.1  na lano

1.1.1  1-stožár

1.1.2  2-stožáry

1.1.3  3-stožáry

1.1.4  zeď

1.2  Kevlarový převěs KEVLAR 11mm

1.2.2  2-stožáry

1.2.3  3-stožáry

1.2.4  zeď

1.3  na PARAFIL

1.3.2  2 - stožáry

1.3.3  3 - stožáry

1.3.4  na stěnu

2.  výložníky
2.1  GFK

2.1.2  1x55 mm

2.1.5  2x55 mm

2.1.4   1x76mm

2.1.1  55+55

2.1.3  pro řetězovku

2.2  ocelový výložník

2.2.1  jednoduchý

3.  trolejové závěsy
3.1  na lano
3.2  na výložník
3.3  na PARAFIL / KEVLAR
3.4  na strop/do tunelu
3.5  speciální závěsy
3.6  zesílené
4.  kotvení & napínání
4.1  pevné kotvení
4.2  pohyblivé kotvení

4.2.1  na HEB stožár

4.2.1  na kulatý stožár

4.2.3  on zeď

4.3  výměnné pole
4.4  pevný bod & nosné sítě
5.  řetězovka
5.1  příčné pole
5.2  podélné pole
6.  dělení & napájení
6.1  úsekové děliče
6.2  kabely

6.2.1  na lano

6.2.2  na výložník

6.3  bleskojistky
6.4  odpojovače

6.4.1  motorový pohon

6.4.2  ruční pohon

6.5  Beznapěťový stav
7.  TB výhybky @ TMxTB křížení
7.1  Mechanické

7.1.1  10°

7.1.2  20°

7.2  Elektrické - RADIO

7.2.1  10°

7.2.2  20°

7.3  Elektrické - VETRA

7.3.1  10°

7.3.2  20°

7.4  Elektrické - VETRA LIGHT

7.4.1  10°

7.4.2  20°

7.5  Elektrické - elektromagnetické

7.5.1  10°

7.5.2  20°

7.6  TMxTB křížení