Náhradní díly
Seznam náhradních dílů
1.  Výložníky
1.1  ARCAS-EL (izolátory EPG)

1.1.1  Pull Off (-->)

1.1.2  Push off (<--)

1.1.3  Out of running

2.  Elektrický ohřev výhybek
2.1  pro výhybky UIC 60

2.1.1  betonové pražce

2.1.2  dřevěné pražce

2.1.3  žlabové pražce

2.2  pro výhybky S 49 2. gen.

2.2.1  betonové pražce

2.2.2  dřevěné pražce

2.2.3  žlabové pražce

2.3  pro výhybky S 49 1. gen.

2.3.1  dřevěné pražce

2.4  pro výhybky R 65

2.4.1  dřevěné pražce

2.5  Sady ohřevu závěrů

2.5.1  mezipražcový prostor

2.5.2   žlabový pražec

2.5.3  Sada pro ukolejnění ohřevu závěrů