Náhradní díly
Seznam náhradních dílů
1.  Výložníky ARCAS-EL
1.1  izolátory EPG

1.1.1  Pull Off (-->)

1.1.2  Push off (<--)

1.1.3  Out of running (II/x)

1.2  izolátory ELTRA

1.2.1  Pull Off (-->)

1.2.2  Push off (<--)

1.2.3  Out of running (II/x)

1.3  Izolátory EPG PL sestava

1.3.1  Pull Off (-->) vs=1700

1.3.2  Push off (<--) vs=1700

1.3.3  Out of running (II/x) vs=1500

1.3.4  Pull Off (-->) vs=1300

1.3.5  Push off (<--) vs=1300

2.  Elektrický ohřev výhybek
2.1  pro výhybky UIC 60

2.1.1  betonové pražce

2.1.2  dřevěné pražce

2.1.3  žlabové pražce

2.2  pro výhybky S 49 2. gen.

2.2.1  betonové pražce

2.2.2  dřevěné pražce

2.2.3  žlabové pražce

2.3  pro výhybky S 49 1. gen.

2.3.1  dřevěné pražce

2.4  pro výhybky R 65

2.4.1  dřevěné pražce

2.5  Sady ohřevu závěrů

2.5.1  mezipražcový prostor

2.5.2   žlabový pražec

2.5.3  Sada pro ukolejnění ohřevu závěrů