Części składowe
Lista części składowych
0  mocowanie
0.1  do slupów typu HEB
0.2  na slupy olragle
0.3  na sciane
1.  przewieszki
1.1  Lina

1.1.1  1-pole

1.1.2  2-poles

1.1.3  3-poles

1.1.4  wall

1.2  KEVLAR

1.2.2  2-poles

1.2.3  3-poles

1.2.4  wall

1.3  PARAFIL

1.3.2  2 - slupy

1.3.3  3 - slupy

1.3.4  ściana

2.  wysięgnik
2.1  wysięgnik GRP

2.1.1  1x55mm

2.1.2  2x55 mm

2.1.3  1x76 mm

2.1.4  simple catenary

2.1.5  double catenary

2.1.6  double, reinforced catenary

2.2  stalowe

2.2.1  simple

2.2.2  simple catenary

3.  zawieszenie Djp
3.1  1 drut jezdny

3.1.1  on wire

3.1.2  on cantilever

3.1.3  on PARAFIL / KEVLAR

3.1.4  in tunnel

3.2  2 druty jezdne

3.2.1  on wire

3.2.2  on cantilever

3.2.3  on PARAFIL / KEVLAR

3.2.4  in tunnel

4.  kotwienia i kompensacje
4.1  stałe
4.2  kompensacje

4.2.1  on HEB pole

4.2.2  on round pole

4.2.3  on wall

4.3  pola wymiany
4.4  podwieszenia
5.  sieć łańcuchowa
5.1  mocowanie Djp
5.2  mocowanie liny
6.  izolatory sekcyjne i zasilanie
6.1  section insulators
6.2  cables

6.2.1  on wire

6.2.2  on cantilever

6.2.3  Track jumpers

6.3  lightning arrester
6.4  disconnectors

6.4.1  motor drive

6.4.2  manual drive

6.5  Non-voltage status
7.  switch points & crossings
7.1  crossing
7.2  point machine
8.  Archiwum